POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI

Napisz do Nas


  Zdrojowy Gościniec

   

  ul. Garncarska 18 OPR

  34-700 Rabka-Zdrój

  NIP: 735-225-48-84

   

  Nr konta:  27 1020 3466 0000 9702 0159 5461


   

  REGULAMIN

  Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu domków Zdrojowy Gościniec. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

   

  1. Goście przebywający w domkach Zdrojowy Gościniec proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku.
  2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00 w dniu przyjazdu i trwa do godz. 10:00 w dniu wyjazdu.
  3. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do 6.00 rano.
  4. Osoby niezameldowane mogą przebywać w domku w godzinach od 7.00 do 22.00 – po wcześniejszym zgłoszeniu Wynajmującemu.
  5. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia.
  6. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe obowiązuje zakaz używania otwartego ognia wewnątrz domków (świeczki, lampiony itp.) oraz przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową nie będących wyposażeniem domków a mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do domku łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
  7. Z domku mogą korzystać tylko osoby zgłoszone przy rezerwacji.
  8. W przypadku stwierdzenia większej liczby osób zamieszkujących w domku, które nie zostały zgłoszone podczas rezerwacji Wynajmujący może zerwać umowę z klientem bez konieczności zwrotu opłaty.
  9. W domkach obowiązuje zakaz organizowania głośnych imprez typu: wieczory kawalerskie, panieńskie, osiemnastki itp…
  10. Osoby zamieszkujące domek ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody, dewastacje bądź brak wyposażenia domku.
  11. Prosimy o zgłaszanie Wynajmującemu wszelkich zniszczeń i usterek powstałych podczas użytkowania domku.
  12. Nie odpowiadamy za przedmioty i pieniądze pozostawione w domku. Odpowiedzialność za przedmioty osobiste spoczywa na osobie wynajmującej domek. Prosimy o zachowanie ostrożności.
  13. Po dokonaniu rezerwacji wymagana jest wpłata zadatku w wysokości ustalonej indywidualnie, celem jej potwierdzenia. Termin wpłaty zadatku jest uzgadniany również indywidualnie. W przypadku anulacji rezerwacji zadatek nie podlega zwrotowi. W przypadku informacji o rezygnacji z pobytu minimum 14 dni przed przyjazdem, istnieje możliwość wykorzystania zadatku w innym terminie. Jeżeli termin nie jest znany, kwota może zostać wykorzystana na kolejną rezerwację (środki ważne są 6 miesięcy).
  14. W przypadku skrócenia pobytu ośrodek nie zwraca opłaty za niewykorzystane dni.
  15. W przypadku pobytu ze zwierzętami zabrania się pozostawienia zwierząt samych w domku oraz spania zwierząt na łóżkach.
  16. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, właściciel może odmówić dalszego świadczenia usług osobom, które je naruszają. Osoby te zobowiązane są do niezwłocznej zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz niezwłocznego opuszczenia domku.

   

  Udanego wypoczynku !!!

   

  ul. Garncarska 18A
  34-700 Rabka-Zdrój