Zdrojowy Gościniec - ZIMĄ

 

Nie wi­dać wca­le dróg i ście­żek - wszyst­ko za­sy­pał bia­ły śnie­żek,
za­sy­pał wy­rwy i przy­ko­py, śnieżek głę­bo­ki na trzy sto­py!
Ale dziś, ju­tro lub po­ju­trze zno­wu się pięk­na dro­ga utrze,
wy­bi­ta pu­chem ła­bę­dzio­wym; a zwą ją — to­rem sa­necz­ko­wym :)
ul. Garncarska 18A
34-700 Rabka-Zdrój